Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2023

 • UCHWAŁA  NR1/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 15 grudnia 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR4/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR5/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR6/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • UCHWAŁA  NR7/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR8/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 19 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR9/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka oraz pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR10/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu
 • UCHWAŁA  NR11/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 6 lutego 2023 r..
 • UCHWAŁA  NR12/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania prof. Wojciechowi Czakonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR13/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR14/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR15/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lutego 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR16/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
  Załącznik 1/16/2023
 • UCHWAŁA  NR17/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  Nr18/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR19/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 16 marca 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR20/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR21/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
 • UCHWAŁA  NR22/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR23/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie poparcia wniosku oraz zatwierdzenia uzasadnienia do wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
 • UCHWAŁA  NR24/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr R.0000.56.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR25/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad.
 • UCHWAŁA  NR26/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z dnia 20 kwietnia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR27/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR28/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR29/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR30/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR31/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR32/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR33/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR34/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR35/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR36/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR37/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie uprawnień przyznawanych laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu o przyjęcie na studia I stopnia w latach akademickich 2023/2024/, 2024/2025, 2025/2026, oraz 2026/2027.
 • UCHWAŁA  NR38/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.