Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2023

 • UCHWAŁA  NR1/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR2/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 15 grudnia 2022 r.
 • UCHWAŁA  NR3/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów oraz wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych wydawanych absolwentom w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR4/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR5/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR6/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytułu profesora.
 • UCHWAŁA  NR7/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR8/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 19 stycznia 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR9/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka oraz pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Rachunkowość i podatki.
 • UCHWAŁA  NR10/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu
 • UCHWAŁA  NR11/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu, które odbyło się 6 lutego 2023 r..
 • UCHWAŁA  NR12/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania prof. Wojciechowi Czakonowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • UCHWAŁA  NR13/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
 • UCHWAŁA  NR14/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia dziennego porządku obrad Senatu.
 • UCHWAŁA  NR15/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Senatu z 27 lutego 2023 r.
 • UCHWAŁA  NR16/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach uruchamianych od roku akademickiego 2023/2024.
  Załącznik 1/16/2023
 • UCHWAŁA  NR17/2023 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.