Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania

PLIKI OBOWIĄZUJĄCE od 18 marca 2021r.

Wzór notatki z rozeznania rynku w kwotach od 5 000 do 20 000 zł netto DOCXzał. nr 2 - wzór notatki.docx

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 20 000 zł netto do progu stosowania ustawy Pzp DOCXzał. nr 4 - wniosek od 20 000 zł netto.docx

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od progu stosowania ustawy Pzp DOCXzał. nr 5 - wniosek od 130 000 zł netto.docx

Pozostałe pliki znajdują się na stronie: http://bip.ue.wroc.pl/337/375/2021.html (Zarządzenie Rektora nr 30/2021)


PLIKI ARCHIWALNE (obowiązujące do 31 grudnia 2020r.)

Dokumentacja czynności przeprowadzonych dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości od 2 000 do 10 000 zł brutto PDFzał. nr 7.pdf

Dokumentacja czynności przeprowadzonych dla udzielenia zamówienia publicznego o wartości od 10 000 zł brutto do 30 000 euro netto PDFzał. nr 5.pdf

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PDFzał. nr 1.pdf


Odpowiedzi na wszelkie pytania dot. zamówień publicznych udzielają pracownicy Działu Zamówień Publicznych:
Wioletta Seredyńska tel. 71 36 80 493 e-mail:
Katarzyna Żwakuła tel. 71 36 80 622 e-mail:
Aleksandra Hanczyn tel. 71 36 80 730 e-mail:
Patrycja Miśków tel. 71 36 80 738 e-mail:
Łukasz Lisik tel. 71 36 80 491 e-mail:
Marcin Drzazga tel. 71 36 80 322 e-mail:

Wersja XML