Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misja i wizja

Misja 

W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz gospodarki i regionów wzbijamy się ponad przeciętność.


Wizja 

Chcąc sprostać rosnącej konkurencji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze winna konsekwentnie realizować misję, uwzględniać oczekiwania studentów i pozostałych interesariuszy, umacniać pozycję jednostki wiodącej na tle pozostałych uczestników sektora szkolnictwa wyższego w regionie, zarówno jeśli chodzi o potencjał naukowy, jak i sposoby, metody i efekty realizacji procesu dydaktycznego

certyfikat

Historia Filii rozpoczęła się w 1959 r. od utworzenia w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1969-1982 funkcjonowała w Jeleniej Górze Filia Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1982 ro-ku Filia została przekształcona w Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług, który w 1991 roku zmienił nazwę na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, a 8 marca 2012 roku na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Sejm RP w dniu 18 marca 2008 roku przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

 

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą trzy Wydziały: Ekonomii i Finansów, Zarządzania, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Filia w Jeleniej Górze

W roku akademickim 2018/2019 roku Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki obchodził 50 lecie swojego istnienia.

Wersja XML