Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

mgr inż. Wiesław Witter 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Kamienna 59/61
53-307 Wrocław
bud. B/B pok. 2B


Dane kontaktowe:


Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Uczelnię;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Uczelnię, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Uczelni, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wersja XML