Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Uczelni

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na posiedzeniu 17 grudnia 2020 r. powołał Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie 1.01.2021 r. - 31.12.2024 r. 


 


Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na posiedzeniu 25 kwietnia 2019 r., powołał Piotra Krupę – prezesa Zarządu KRUK S.A. na przewodniczącego pierwszej Rady Uczelni.

W skład pierwszej Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wybranej przez Senat 28 marca 2019 r., weszło 6 osób, w tym 3 spoza społeczności UEW:  

PDFCV członków Rady Uczelni .pdfDo zadań pierwszej Rady Uczelni w okresie do 30 września 2019 r. należy:


 

Od 1 października 2019 r. do zadań Rady Uczelni w pełnym zakresie należy m.in.


Wersja XML