Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje bieżące

Od dnia 18 marca 2021r. obowiązuje nowy Regulamin zamówień publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 30/2021 opublikowany na stronie BIP pod linkiem: http://bip.ue.wroc.pl/337/375/2021.html


Plan zamówień publicznych na rok 2021 wersja 1: PDF2021_BZP_PZP_wersja_1.pdf


Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2021r. oraz Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym u Zamawiającego wszystkie postępowania są prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc


Informacje dla Wykonawców w zakresie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: PDFRODO.pdf

Wersja XML