Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2016/2020

Komisje Senackie w Kadencji 2016/2020


Komisja Budżetowa
Przewodniczący: Dr hab. Robert Kowalak, prof. UEW

 

Komisja Wydawnicza
Przewodniczący: Dr hab. Witold Kowal, prof. UEW

 

Komisja ds. Nauki
Przewodnicząca: Dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UEW

Komisja ds. Dydaktyki
Przewodniczący: Prof. dr hab. Edmund Cibis

 

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

 

Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Bogusława Drelich - Skulska

 

Komisja ds. Dobrych Praktyk Akademickich
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Krystyna Mazurek - Łopacińska

 

Komisja Statutowa
Przewodniczący: Prof. dr hab. Andrzej Graczyk
Zastępca Przewodniczącego: Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UEW

 

Komisja ds. Współpracy z Biznesem
Przewodniczący: Prof. dr hab. Jarosław Witkowski

Wersja XML