Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020/2024

Komisje Rektorskie w Kadencji 2020/2024


Komisja ds. Nagród i Odznaczeń dla nauczycieli akademickich
Przewodniczący: Dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW

 

Komisja ds. Dobrych Praktyk Akademickich
Przewodniczący: Dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UEW

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
Przewodnicząca: dr Magdalena Broszkiewicz

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

 

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych
Przewodnicząca: Prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UEW

 

Komisja ds. Systemu Controllingu

 

Komisja ds. Zarządzania Strategicznego

Wersja XML