Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr Melania Bąk


dr Aneta Stosik-Sołtyk


dr Dorota Molek-Winiarska


dr Łukasz Haromszeki


dr Marcin Flieger


dr Piotr Rogala 

Wersja XML