Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym

Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym:

Wniosek o refundację tłumaczenia, korekty językowej publikacji przygotowanej w języku obcym:

Wersja XML