Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze

Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze:

Wniosek o refundację - tłumaczenie, korekta wniosku o grant naukowo-badawczy:

Wersja XML