Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości

inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, utworzoną w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego: pracowników szkół wyższych, studentów i absolwentów będących przedsiębiorcami lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formach MMŚP.

UIP jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą głównie rozwój firm z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT).

Strona inQUBE www.inqube.pl 

Wersja XML