Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia
20 maja 2019 r. (tekst jednolity z dnia 22 września 2020 r. ):

Ujednolicone zestawienie załączników 1-20 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEW:

Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dodatku uzupełniającego:

Załącznik nr 21 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEW:

Załącznik nr 22 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEW:

Załącznik nr 23 do Regulaminu wynagradzania pracowników UEW:

 

 

Wersja XML