Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rzecznik Prasowy Rektora

 

mgr Jolanta Nowacka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
bud. G, pok. 204


Dane kontaktowe:

 


Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 54/2019 z dnia 23.07.2019 r. z późniejszymi zmianami zakres działania Rzecznika Prasowego Rektora obejmuje:

 

 1. kształtowanie wizerunku medialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;

 2. obsługa Rektora, prorektorów oraz pracowników Uczelni w zakresie organizowania spotkań z przedstawicielami mediów, organizowanie wywiadów Rektora i prorektorów oraz ich autoryzacja;

 3. przygotowywanie materiałów i komunikatów prasowych a także informacji dotyczących bieżących wydarzeń mających miejsce na Uczelni;

 4. udostępnianie informacji publicznej;

 5. przygotowywanie tekstów wystąpień publicznych Rektora;

 6. utrzymywanie kontaktów z mediami w celu zapewnienia dobrej współpracy i rzetelnej informacji o działalności Uczelni;

 7. dbanie o wizerunek Uczelni w kontaktach zewnętrznych;

 8. przygotowanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy w oparciu o informacje przekazane i uzgodnione z odpowiednimi jednostkami Uczelni;

 9. wskazywanie i przygotowywanie pracowników Uczelni do wystąpień medialnych;

 10. udzielanie odpowiedzi na artykuły prasowe w oparciu o materiał merytoryczny;

 11. opiniowanie zasadności podejmowanych polemik i sprostowań w mediach, redagowanie ich ostatecznej wersji w ścisłym kontakcie z Rektorem;

 12. prowadzenie dokumentacji związanej z informacjami prasowymi dotyczącymi Uczelni;

 13. organizowanie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych;

 14. przygotowywanie i przedstawianie Rektorowi raportów dotyczących wystąpień medialnych rzecznika, pracowników oraz studentów a także wszystkich informacji, które dotyczą Uczelni.

 

Wersja XML