Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej

Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji

 1. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności i funkcjonowaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
 2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest udostępniona na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do Informacji Publicznej
  ( t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330).
 3. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Uniwersytetu Ekonomicznego są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

 

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:


Wypełniony wniosek można przekazać do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 71 36 80 863.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

DOCXDOC  | PDFPDF

Wersja XML