Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 21 stycznia 2021 r.:

Tryb powołania komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej

 

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2020 r.:


 

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2019 r.:


 

Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2020 r.:

Wersja XML