Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CFA Institute - Chartered Financial Analyst

cfaCFA Institute - Chartered Financial Analyst

Instytut Licencjonowanych Analityków Finansowych  to światowa i prestiżowa organizacja zrzeszająca profesjonalistów w zakresie finansów, która przyznaje prestiżową desygnację Chartered Financial Analyst. Głównym celem organizacji jest wyznaczanie kierunków rozwoju dla profesjonalistów w dziedzinie finansów na całym świecie, poprzez ustalanie najwyższych standardów w zakresie etyki, edukacji i kwalifikacji zawodowych.

Program Bachelor/Master Studies in Finance, prowadzony na kierunku Finanse i rachunkowość na Wydziale ZIF, dzięki partnerstwu z CFA Institute spełnia programowe standardy certyfikacyjne. Daje to studentom możliwość ukończenia studiów i zdania egzaminu Chartered Financial Analyst (CFA) w tym samym czasie. Słuchacze programu mogą otrzymać stypendium na pokrycie kosztów egzaminu.

Możliwość zdobycia prestiżowego certyfikatu podczas studiów stawia absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w korzystnej sytuacji gdy podejmują pracę w  branży finansowej oraz przyspiesza ich karierę zawodową.  Jesteśmy jedynym partnerem CFA w Europie Środkowej.

Wersja XML