Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AMBA

adn_logo_rgb

 

AMBA (The Association of MBAs) jest globalnym stowarzyszeniem, będącym autorytetem w zakresie kształcenia podyplomowego w dziedzinie zarządzania. 

Stowarzyszenie AMBA: 

Stowarzyszenie AMBA nieustannie podnosi swój profil i udoskonala standardy jakości nauczania biznesowego na arenie międzynarodowej, wpływając na rozwój szkół biznesu, jednocząc studentów, absolwentów i pracodawców.  Swoje standardy AMBA opracowuje i doskonali dzięki własnemu centrum badawczemu, międzynarodowej grupie ekspertów i naukowców, a wiedzę przekazuje dzięki publikacjom, doradztwie zawodowym i najwyższej klasy wydarzeniom i szkoleniom. Sukces akredytowanych uczelni i wszystkich interesariuszy tkwi w globalizacji i najwyższym poziomie przekazywanej wiedzy, a także integracji działalności naukowej wszystkich zainteresowanych grup społeczności związanych z AMBA. 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie procedur uzyskania akredytacji AMBA dla programu Executive MBA w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wersja XML