Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze

 

ZARZĄDZENIE NR 92/2019
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2019 r.


w sprawie Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze

 

§ 1

W związku z treścią art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze staje się Filią Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod nazwą Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

     Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Wersja XML