Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Uczelni kadencja 2021-2024

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na posiedzeniu 17 grudnia 2020 r. powołał Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kadencję 1.01.2021 r. - 31.12.2024 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uchwałą Nr 3/2021 wybrał mgra Piotra Krupę na Przewodniczącego Rady Uczelni. 

Wersja XML