Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Uczelni kadencja 2021-2024

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (uchwała Senatu nr R.0000.60.2019 z 10.06.2019 r. z późn. zm.) Senat powołał Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. w następującym składzie:Senat Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uchwałą Nr 3/2021 wybrał mgr-a Piotra Krupę na Przewodniczącego Rady Uczelni. 

Wersja XML