Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej

USTAWA
z dnia 18 marca 2008 r.


o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu

Art. 1.

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nadaje się nazwę „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wersja XML