Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
14056115041937835641595980000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107683882210393950710382128991329910143738375161004723733
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000004601230553621127047354369
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 15112
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4968
 3. Regulamin studiów
  Wyświetleń: 3982
 4. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 3426
 5. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 2943
 6. Informacje bieżące
  Wyświetleń: 2884
 7. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2196
 8. Statut Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 2023
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1993
 10. 2020
  Wyświetleń: 1778
 11. 2005
  Wyświetleń: 1730
 12. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1729
 13. Konto bankowe Uczelni przeznaczone dla wpłat studentów
  Wyświetleń: 1643
 14. Rada Uczelni kadencja 2021-2024
  Wyświetleń: 1634
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1617
 16. Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1583
 17. Oferty pracy
  Wyświetleń: 1500
 18. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 1477
 19. Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej
  Wyświetleń: 1474
 20. Uchwały Rady Uczelni 2019
  Wyświetleń: 1463
 21. Kierunki studiów
  Wyświetleń: 1456
 22. Pisma okólne Rektora 2016
  Wyświetleń: 1431
 23. Ogłoszenia różne
  Wyświetleń: 1427
 24. 2006
  Wyświetleń: 1409
 25. Konta bankowe Uczelni
  Wyświetleń: 1409
 26. Sprawozdanie Finansowe Samorządu Studentów
  Wyświetleń: 1397
 27. Wnioski
  Wyświetleń: 1380
 28. Dane statystyczne 2018
  Wyświetleń: 1371
 29. 2008
  Wyświetleń: 1355
 30. Rzecznik Prasowy Rektora
  Wyświetleń: 1354
 31. Strategia rozwoju Uniwersytetu
  Wyświetleń: 1346
 32. 2007
  Wyświetleń: 1339
 33. 2018
  Wyświetleń: 1339
 34. Program kształcenia w szkole doktorskiej
  Wyświetleń: 1326
 35. 2019
  Wyświetleń: 1316
 36. Pisma okólne Rektora 2019
  Wyświetleń: 1314
 37. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1307
 38. Dostawy
  Wyświetleń: 1297
 39. Kompetencje Kanclerza
  Wyświetleń: 1292
 40. Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1287
 41. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1275
 42. Pisma okólne Rektora 2005
  Wyświetleń: 1275
 43. Rejestry, ewidencje, archiwa
  Wyświetleń: 1271
 44. Szkoła doktorska
  Wyświetleń: 1267
 45. Wartość majątku trwałego
  Wyświetleń: 1266
 46. Ochrona danych osobowych/ RODO
  Wyświetleń: 1261
 47. Pisma okólne Rektora 2017
  Wyświetleń: 1261
 48. Komunikaty Prorektorów 2009
  Wyświetleń: 1256
 49. Komunikaty Kwestora 2016
  Wyświetleń: 1254
 50. Władze Uniwersytetu
  Wyświetleń: 1251
 51. Postępowania powyżej 30 tys. euro (unijne)
  Wyświetleń: 1248
 52. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 1244
 53. Uchwały Senatu 2019
  Wyświetleń: 1228
 54. Pisma okólne Rektora 2018
  Wyświetleń: 1221
 55. Uchwały Senatu 2020
  Wyświetleń: 1219
 56. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1214
 57. Regulamin Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1214
 58. Umowy ogólnouczelniane
  Wyświetleń: 1207
 59. HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
  Wyświetleń: 1206
 60. Obrony doktorskie
  Wyświetleń: 1201
 61. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1200
 62. Ogłoszenia wyborcze 2019
  Wyświetleń: 1199
 63. Współpraca z zagranicą
  Wyświetleń: 1193
 64. Pisma okólne Rektora 2015
  Wyświetleń: 1188
 65. Komunikaty Rektora 2019
  Wyświetleń: 1186
 66. 2011
  Wyświetleń: 1180
 67. Erasmus
  Wyświetleń: 1174
 68. Uchwały Senatu 2008
  Wyświetleń: 1173
 69. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Filia w Jeleniej Górze
  Wyświetleń: 1173
 70. 2017
  Wyświetleń: 1171
 71. 2018
  Wyświetleń: 1167
 72. Kandydaci na członków Rad Wydziałów
  Wyświetleń: 1159
 73. Wydział Ekonomii i Finansów
  Wyświetleń: 1156
 74. Komunikaty Prorektorów 2019
  Wyświetleń: 1148
 75. Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni
  Wyświetleń: 1142
 76. Pisma okólne Rektora 2012
  Wyświetleń: 1138
 77. Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1133
 78. Pisma okólne Rektora 2014
  Wyświetleń: 1129
 79. Pisma okólne Rektora 2006
  Wyświetleń: 1128
 80. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej 2016 - 2020
  Wyświetleń: 1123
 81. Pisma okólne Rektora 2013
  Wyświetleń: 1123
 82. Uczelniany Regulamin Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1119
 83. Rekrutacja
  Wyświetleń: 1118
 84. Pisma okólne Rektora 2008
  Wyświetleń: 1112
 85. Procesy akredytacyjne
  Wyświetleń: 1111
 86. Kompetencje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
  Wyświetleń: 1109
 87. Zgoda i oświadczenie Kandydata na członka Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1106
 88. 2012
  Wyświetleń: 1101
 89. Pisma okólne Rektora 2007
  Wyświetleń: 1096
 90. Zasady i tryb przyjmowania do szkoły doktorskiej
  Wyświetleń: 1096
 91. Uchwały Rady Uczelni 2020
  Wyświetleń: 1091
 92. Pisma okólne Rektora 2010
  Wyświetleń: 1090
 93. Pisma Okólne Kanclerza
  Wyświetleń: 1089
 94. Regulamin wyjazdów studenckich w ramach wymiany edukacyjnej
  Wyświetleń: 1089
 95. Komunikaty Kwestora 2019
  Wyświetleń: 1088
 96. 2013
  Wyświetleń: 1084
 97. Regulamin szkoły doktorskiej
  Wyświetleń: 1084
 98. 2015
  Wyświetleń: 1083
 99. Misja i wizja Uniwersytetu
  Wyświetleń: 1083
 100. Komunikaty Prorektorów 2016
  Wyświetleń: 1081
 101. Pisma okólne Rektora 2009
  Wyświetleń: 1081
 102. 2009
  Wyświetleń: 1078
 103. Komunikaty Prorektorów 2013
  Wyświetleń: 1078
 104. Uchwały Senatu 2018
  Wyświetleń: 1078
 105. Uchwały Senatu 2006
  Wyświetleń: 1077
 106. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1076
 107. Doktorzy honoris causa Uczelni
  Wyświetleń: 1073
 108. 2016
  Wyświetleń: 1072
 109. Regulamin Konkursu Młodzi Naukowcy
  Wyświetleń: 1068
 110. 2010
  Wyświetleń: 1065
 111. PKA - Polska Komisja Akredytacyjna
  Wyświetleń: 1062
 112. Uchwały Senatu 2010
  Wyświetleń: 1062
 113. Uchwały Senatu 2009
  Wyświetleń: 1061
 114. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2018
  Wyświetleń: 1055
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1054
 116. Komunikaty Prorektorów 2015
  Wyświetleń: 1054
 117. Pisma okólne Rektora 2011
  Wyświetleń: 1054
 118. Komunikaty Prorektorów 2018
  Wyświetleń: 1053
 119. Kompetencje Prorektora ds. Finansów i Rozwoju
  Wyświetleń: 1051
 120. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
  Wyświetleń: 1051
 121. Senat
  Wyświetleń: 1051
 122. Zgłoszenie Kandydata na członka Rady Wydziału
  Wyświetleń: 1051
 123. Dziekani i Prodziekani
  Wyświetleń: 1049
 124. Komunikaty Prorektorów 2017
  Wyświetleń: 1048
 125. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2016
  Wyświetleń: 1047
 126. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2015
  Wyświetleń: 1045
 127. AMBA
  Wyświetleń: 1044
 128. 2014
  Wyświetleń: 1039
 129. Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  Wyświetleń: 1039
 130. Komunikaty Prorektorów 2014
  Wyświetleń: 1039
 131. Historia Uczelni
  Wyświetleń: 1030
 132. Komunikaty Prorektorów 2020
  Wyświetleń: 1030
 133. Komunikaty Rektora 2020
  Wyświetleń: 1028
 134. Regulamin świadczeń dla studentów
  Wyświetleń: 1024
 135. CEEMAN - Internationals Association for Management Development in Dynamic Societies
  Wyświetleń: 1023
 136. Akademiki
  Wyświetleń: 1019
 137. ACCA - Association of Chartered Certified Accountants
  Wyświetleń: 1018
 138. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1018
 139. 2019
  Wyświetleń: 1017
 140. Komunikaty Kanclerza
  Wyświetleń: 1017
 141. Komunikaty Prorektorów 2010
  Wyświetleń: 1016
 142. EUA (The European University Association)
  Wyświetleń: 1014
 143. Dane statystyczne 2019
  Wyświetleń: 1013
 144. Uchwały Senatu 2005
  Wyświetleń: 1012
 145. Komunikaty Prorektorów 2012
  Wyświetleń: 1005
 146. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2019
  Wyświetleń: 1005
 147. Uchwały Senatu 2013
  Wyświetleń: 1003
 148. Uchwały Senatu 2014
  Wyświetleń: 1001
 149. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2006
  Wyświetleń: 999
 150. Uchwały Senatu 2012
  Wyświetleń: 993
 151. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2008
  Wyświetleń: 991
 152. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2007
  Wyświetleń: 990
 153. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2011
  Wyświetleń: 987
 154. Zasady i tryb przyjmowania na studia
  Wyświetleń: 985
 155. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2014
  Wyświetleń: 984
 156. Uchwały Senatu 2017
  Wyświetleń: 982
 157. CFA Institute - Chartered Financial Analyst
  Wyświetleń: 976
 158. Komisje Senackie
  Wyświetleń: 976
 159. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2017
  Wyświetleń: 975
 160. Regulamin zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 971
 161. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2012
  Wyświetleń: 969
 162. Regulamin refundacji kosztów tłumaczeń wniosków o granty naukowo-badawcze
  Wyświetleń: 968
 163. Uchwały Senatu 2016
  Wyświetleń: 968
 164. Wydział Zarządzania
  Wyświetleń: 968
 165. Uchwały Senatu 2007
  Wyświetleń: 958
 166. Harmonogram roku akademickiego 2018/2019
  Wyświetleń: 951
 167. AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  Wyświetleń: 945
 168. Komunikaty Prorektorów 2011
  Wyświetleń: 942
 169. EMOS - European Master in Official Statistics
  Wyświetleń: 939
 170. Regulamin przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego stopnia naukowego w UEW
  Wyświetleń: 937
 171. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2009
  Wyświetleń: 937
 172. Regulamin Publikowania Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 936
 173. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  Wyświetleń: 935
 174. Regulamin Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 933
 175. EPAS - European Fundation for Management Development Accreditation System
  Wyświetleń: 930
 176. Uchwały Senatu 2015
  Wyświetleń: 923
 177. Uchwały Senatu 2011
  Wyświetleń: 916
 178. CIMA - Chartered Institute of Management Accountants
  Wyświetleń: 913
 179. Regulamin wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 911
 180. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
  Wyświetleń: 910
 181. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej
  Wyświetleń: 904
 182. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2010
  Wyświetleń: 903
 183. Regulamin korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej
  Wyświetleń: 900
 184. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2013
  Wyświetleń: 898
 185. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2005
  Wyświetleń: 897
 186. Komunikaty Kwestora 2020
  Wyświetleń: 892
 187. Konkursy 2020
  Wyświetleń: 884
 188. Wybory 2016-2020
  Wyświetleń: 875
 189. Ogłoszenia wyborcze 2020
  Wyświetleń: 872
 190. Wybory 2020-2024
  Wyświetleń: 868
 191. Konkursy 2020
  Wyświetleń: 859
 192. Komunikaty Kwestora 2017
  Wyświetleń: 851
 193. Raporty
  Wyświetleń: 850
 194. Regulamin gospodarowania zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
  Wyświetleń: 845
 195. Kompetencje Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą
  Wyświetleń: 843
 196. Regulamin refundacji kosztów korekt językowych publikacji w języku obcym
  Wyświetleń: 836
 197. Pisma okólne Rektora 2020
  Wyświetleń: 835
 198. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
  Wyświetleń: 832
 199. Wydział Inżynierii Produkcji
  Wyświetleń: 822
 200. Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020 - 2024
  Wyświetleń: 814
 201. Wybory
  Wyświetleń: 804
 202. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2020
  Wyświetleń: 790
 203. Konkursy 2020
  Wyświetleń: 777
 204. Regulamin przyznawania dodatku naukowego za publikacje wysoko punktowane w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Wyświetleń: 777
 205. Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 771
 206. Harmonogram roku akademickiego 2020/2021
  Wyświetleń: 765
 207. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 757
 208. Komunikaty Rektora
  Wyświetleń: 752
 209. Usługi
  Wyświetleń: 733
 210. 21_2020
  Wyświetleń: 707
 211. Kadencja 2020-2024
  Wyświetleń: 707
 212. 1_2020
  Wyświetleń: 698
 213. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
  Wyświetleń: 663
 214. Konkursy 2019
  Wyświetleń: 662
 215. Konkursy 2019
  Wyświetleń: 661
 216. Konkursy 2019
  Wyświetleń: 660
 217. Kadencja 2016-2020
  Wyświetleń: 638
 218. Kompetencje Prorektora ds. Nauki
  Wyświetleń: 633
 219. Wydział Nauk Ekonomicznych
  Wyświetleń: 627
 220. 40_2019
  Wyświetleń: 622
 221. Roboty budowlane
  Wyświetleń: 608
 222. 37_2019
  Wyświetleń: 607
 223. Sprawozdania z akredytacji
  Wyświetleń: 606
 224. Pozostałe
  Wyświetleń: 605
 225. 26_2020
  Wyświetleń: 586
 226. 2_9_2020
  Wyświetleń: 582
 227. 2020/2024
  Wyświetleń: 576
 228. 2020/2024
  Wyświetleń: 571
 229. Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 567
 230. Regulamin Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Wyświetleń: 563
 231. 2016/2020
  Wyświetleń: 561
 232. Średni kurs euro
  Wyświetleń: 558
 233. Dane statystyczne 2020
  Wyświetleń: 557
 234. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
  Wyświetleń: 551
 235. 26_2019
  Wyświetleń: 547
 236. 2021
  Wyświetleń: 542
 237. Harmonogram roku akademickiego
  Wyświetleń: 540
 238. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 540
 239. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 535
 240. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 534
 241. Postępowania archiwalne
  Wyświetleń: 531
 242. Kody cpv
  Wyświetleń: 525
 243. ZIiF
  Wyświetleń: 520
 244. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 516
 245. Wewnętrzne akty normatywne
  Wyświetleń: 510
 246. Zarządzania, Informatyki i Finansów
  Wyświetleń: 509
 247. Ogłoszenia do postępowań
  Wyświetleń: 505
 248. Struktura organizacyjna
  Wyświetleń: 503
 249. Archiwa i rejestry
  Wyświetleń: 502
 250. Nauk Ekonomicznych
  Wyświetleń: 501
 251. Uchwały Senatu
  Wyświetleń: 501
 252. Akty prawne, druki, dokumenty
  Wyświetleń: 499
 253. Rekrutacja na studia
  Wyświetleń: 496
 254. Zarządzenia Rektora
  Wyświetleń: 493
 255. 29_20
  Wyświetleń: 490
 256. Status prawny
  Wyświetleń: 488
 257. Kompetencje Prorektorów
  Wyświetleń: 487
 258. Rada Uczelni kadencja 2019-2020
  Wyświetleń: 484
 259. Uchwały Rady Uczelni 2021
  Wyświetleń: 484
 260. Wniosek o udostępnienie materiałów archiwalnych
  Wyświetleń: 483
 261. Współpraca międzynarodowa
  Wyświetleń: 482
 262. Kompetencje
  Wyświetleń: 479
 263. Kandydaci na studia
  Wyświetleń: 478
 264. 39_2020
  Wyświetleń: 476
 265. 40_2020
  Wyświetleń: 476
 266. Komunikaty Kwestora
  Wyświetleń: 475
 267. Inne
  Wyświetleń: 474
 268. Konkursy na stanowiska nauczyciela akademickiego
  Wyświetleń: 474
 269. Pisma Okólne Rektora
  Wyświetleń: 473
 270. Przyznane akredytacje
  Wyświetleń: 471
 271. Kompetencje Rektora i Prorektorów
  Wyświetleń: 467
 272. Zarządzenia i Pisma Kanclerza
  Wyświetleń: 466
 273. Informacja o wolnych miejscach pracy
  Wyświetleń: 465
 274. Inżynieryjno-Ekonomiczny
  Wyświetleń: 465
 275. Pomoc materialna dla studentów
  Wyświetleń: 464
 276. Kompetencje Kwestora
  Wyświetleń: 463
 277. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 463
 278. Rada Uczelni
  Wyświetleń: 463
 279. Konkursy 2021
  Wyświetleń: 462
 280. Komisje Rektorskie
  Wyświetleń: 460
 281. Senat
  Wyświetleń: 458
 282. Uchwały Senatu 2020
  Wyświetleń: 457
 283. Koordynator ds. dostępności
  Wyświetleń: 452
 284. Komunikaty Prorektorów
  Wyświetleń: 448
 285. Regulaminy
  Wyświetleń: 448
 286. Zmiany przepisów
  Wyświetleń: 446
 287. NE
  Wyświetleń: 443
 288. Komunikaty Kwestora 2021
  Wyświetleń: 441
 289. Budżet i majątek uczelni
  Wyświetleń: 439
 290. Uchwały Senatu 2021
  Wyświetleń: 434
 291. Studia i Studenci
  Wyświetleń: 424
 292. 2007
  Wyświetleń: 414
 293. IE
  Wyświetleń: 412
 294. 37_2020
  Wyświetleń: 408
 295. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 408
 296. Komunikaty Rektora 2021
  Wyświetleń: 406
 297. Pisma okólne Rektora 2021
  Wyświetleń: 406
 298. Postępowania awansowe
  Wyświetleń: 406
 299. Zarządzenia i pisma Kanclerza 2021
  Wyświetleń: 403
 300. Uchwały Senatu 2008
  Wyświetleń: 397
 301. Komunikaty Prorektorów 2021
  Wyświetleń: 396
 302. Filia w Jeleniej Górze
  Wyświetleń: 382
 303. Konkursy 2021
  Wyświetleń: 382
 304. Organizacje i koła naukowe
  Wyświetleń: 378
 305. Pozostałe
  Wyświetleń: 372
 306. Konkursy 2021
  Wyświetleń: 370
 307. Oferty pracy - kopia
  Wyświetleń: 370
 308. Ogłoszenia o obronie doktorskiej
  Wyświetleń: 366
 309. Dane statystyczne 2018
  Wyświetleń: 335
 310. 47_2020
  Wyświetleń: 316
 311. 2010
  Wyświetleń: 314
 312. 45_2020
  Wyświetleń: 307
 313. 46_2020
  Wyświetleń: 303
 314. Raporty o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 297
 315. Akredytacje
  Wyświetleń: 292
 316. Pisma okólne Prorektorów
  Wyświetleń: 292
 317. Filia w Jeleniej Górze
  Wyświetleń: 291
 318. Misja i wizja
  Wyświetleń: 289
 319. Wydziały
  Wyświetleń: 286
 320. Pisma okólne Rektora 2007
  Wyświetleń: 273
 321. Pisma okólne Rektora 2006
  Wyświetleń: 271
 322. Pisma okólne Rektora 2005
  Wyświetleń: 259
 323. Rada Uczelni
  Wyświetleń: 246
 324. Raporty
  Wyświetleń: 208
Wersja XML